Rozšiřující moduly

Nadstavbové funkce programu, které si lze přikoupit:

CGM eTRŽBY
Elektronická evidence tržeb.
Obrazová dokumentace
Zobrazování, upravování a archivaci grafického vyšetření pacienta.
PC BREVÍŘ
Přehled o léčivý přípravcích registrovaných v ČR, SPC a PIL.
Lékové interakce
Identifikace potenciálních lékových interakcí.
Sklad
Přiruční sklad léčiv a materiálu.
Zobrazení a přenos vyšetření z externího přístroje
Zobrazení a přenos výsledků měření externích přístrojů přímo do programu Medicus.
eKontrol
Automatické ověření stavu pojištění a kapitace pacienta, existence smluvního zařízení dle IČP.
eDávky
Elektronické odesílání dávek na všechny portály ZP vč. VZP.
eNeschopenka
Elektronické odesílání neschopenek na ČSSZ.
eRecept
Vystavení elektronického receptu.
eParafa
Elektronický podpis zdravotnické dokumentace.

Některé moduly nelze k programu MEDICUS Stomatolog Start přikoupit. Více informací v ceníku.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte