Zobrazení a přenos vyšetření z externího přístroje

Program Medicus 3 umí spolupracovat s více než čtyřiceti externími programy, kterým můžete přiřadit různé ikonky a zařadit si je do svého panelu nástrojů. Kliknutím na ikonku se daný program spustí, a pokud v jeho databázi jsou údaje o pacientovi, kterého máme označeného v kartotéce Medicusu Komfort, tak na daného pacienta v tomto programu přímo přepne.

Na obrázku jsou vidět jak ikonky externích programů v nástrojové liště, tak okno nastavení externích přístrojů.

Zobrazení a přenos vyšetření z externího přístroje

Lékaři, kteří používají program SEIVA SBase nebo BTL mohou provedená vyšetření spolu s jejich popisy vidět přímo v hlavním okně programu Medicus 3. Přináší to snadné nalezení a zobrazení provedených vyšetření. Přenosy dat pacienta a popisy vyšetření se provádí automaticky.

Programy SEIVA EKG Praktik a TonoTrack

Program BTL MEW Spiroform

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte