Léková historie pojištěnců

Léková historie pojištěnců přináší praktickým lékařům informace o skutečně realizovaných výdejích léčiv v lékárnách, a to i od ostatních specialistů. Získejte jedinečný pohled na preskripci svých pacientů.

150831-ikona-lekova-historie-230x230px.png

Hlavní výhody

 • Data z portálu ZP získává praktický lékař automatizovaně do svého ambulantního informačního systému.
 • Možnost bezplatného použití modulu automatické kontroly lékových interakcí pro pacienty
  - pojištěnce ZP MV ČR (211).
 • Data lze jednoduše zařadit přímo do zdravotní dokumentace pacienta.
 • Ambulantní informační systém automaticky provede vyhodnocení a vyznačí léky skutečně vyzvednuté, nevyzvednuté, nahrazené substitucí nebo jiným balením a předepsané v jiném ZZ.

Jak funkci aktivovat?

 1. Funkce je dostupná pro odbornost 001 nebo 002.
 2. Pacient musí být pojištěncem zdravotní pojišťovny 211.
 3. Lékař musí mít zprovozněnou elektronickou komunikaci s portálem 211 dodatkem ke smlouvě.
 4. Pro načtení dat musí být pacient u lékaře registrován.
 5. Pokud jsou splněny všechny tyto podmínky, na pravé straně karty klikněte na Lékový účet pacienta ze ZPMVČR a jednorázově vyplňte PIN, Heslo, PIN 2 a IČP.

Barevné označení

 • ŽLUTĚ jsou označeny léky, u kterých došlo k záměně balení. Tudíž byl zachován stejný lék, ale bylo vydáno jiné balení, než bylo předepsáno.
 • ČERVENĚ jsou označeny léky, u kterých došlo k záměně. Tudíž byla zachována účinná látka, ale byl vydán jiný lék, než byl předepsán.
 • ZELENĚ jsou označeny léky, které byly vydány, ale byly předepsány jiným lékařem.

Bližší informace Vám rádi poskytneme na telefonním čísle 246 007 977, každý všední den od 7:00 do 19:00.

Modulový list

 

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte