Lékařská zpráva

Volba Ambulance - Lékařská zpráva otevře okno lékařské zprávy, kde je možné složit a vytisknout lékařskou zprávu podle potřeby.Byl přepracován formulář pro tvorbu lékařské zprávy s možností vložení více záznamů z dekursu, anamnézy, laboratorních výsledků nebo speciálního vyšetření.

Postup tvorby lékařské zprávy:

  1. Otevřte okno lékařské zprávy volbou Ambulance - Lékařské zprávy nebo klikněte v kartě pacienta na záložku Lék.zprávy (používáte-li záložky).
  2. Zvolte období, ze kterého se lékařská zpráva bude tvořit.
  3. Zvolte okruhy - anamnéza, dekurs, lab. výsledky nebo spec. vyšetření.
  4. Tlačítkem Zařadit do zprávy vytvořte lékařskou zprávu.
  5. Tlačítkem Tisk se zobrazí formulář pro tisk.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte