Licenční a obchodní podmínky

Podmínka licence k užití demoverze

Za účelem ověření správného užívání demoverze a dalšího vývoje a zlepšování našich produktů budou při aktivaci a používání demoverze zaznamenávány údaje související s jejím užíváním, které zahrnují sériové číslo produktu, název modulu, datum aktivace, počet použití funkce a informaci o uživateli, který demoverzi aktivoval.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte