Druh číselníku
Platnost od
02. 11. 2017
Platnost od
01. 12. 2017
Platnost od
01. 01. 2018
Platnost od
01. 02. 2018
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf)     968  
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf)     987  
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1022 1024 1025 1026
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)        
Smluvní odbornosti (odborn.plf)     918  
Zdravotnické prostředky (pzt.plf)     998 999
Lokalizace (stokzp.plf)     967  
Stomatologické výrobky (stomag.plf)     998  
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf)     967  
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf)     1165  
Cenová pásma (dvykon.plf)     917  

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1016 1017 1018 1019

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte