Druh číselníku
Platnost od
01. 04. 2018
Platnost od
01. 05. 2018
Platnost od
10. 05. 2018
Platnost od
01. 06. 2018
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf) 969      
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf) 989 990   991
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1028 1030 1031 1033
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)        
Smluvní odbornosti (odborn.plf)        
Zdravotnické prostředky (pzt.plf) 1000 1001    
Lokalizace (stokzp.plf) 968      
Stomatologické výrobky (stomag.plf) 1000      
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf) 968      
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf) 1171      
Cenová pásma (dvykon.plf)        

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1021 1022 1023 1024

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte