Druh číselníku
Platnost od
01. 11. 2017
Platnost od
02. 11. 2017
Platnost od
01. 12. 2017
Platnost od
01. 01. 2018
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf)       968
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf)       987
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1021 1022 1024 1025
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)        
Smluvní odbornosti (odborn.plf)       918
Zdravotnické prostředky (pzt.plf) 997     998
Lokalizace (stokzp.plf)       967
Stomatologické výrobky (stomag.plf)       998
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf)       967
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf)       1164
Cenová pásma (dvykon.plf)       917

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1015 1016 1017 1018

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte