Druh číselníku
Platnost od
01. 07. 2018
Platnost od
01. 08. 2018
Platnost od
01. 09. 2018
Platnost od
01. 10. 2018
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf) 970     971
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf)        
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1034 1035 1036 1037
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)        
Smluvní odbornosti (odborn.plf) 920      
Zdravotnické prostředky (pzt.plf) 1002     1003
Lokalizace (stokzp.plf) 969     970
Stomatologické výrobky (stomag.plf) 1002     1003
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf) 969     970
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf) 1178   1189  
Cenová pásma (dvykon.plf)        

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1025 1026 1027 1028

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte