Druh číselníku
Platnost od
01. 09. 2018
Platnost od
01. 10. 2018
Platnost od
01. 11. 2018
Platnost od
01. 12. 2018
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf)   971    
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf)       992
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1036 1037 1038 1039
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)        
Smluvní odbornosti (odborn.plf)        
Zdravotnické prostředky (pzt.plf)   1003 1004 1005
Lokalizace (stokzp.plf)   970    
Stomatologické výrobky (stomag.plf)   1003    
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf)   970    
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf) 1189      
Cenová pásma (dvykon.plf)        

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1027 1028 1029 1030

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte