Druh číselníku
Platnost od
10. 05. 2018
Platnost od
01. 06. 2018
Platnost od
01. 07. 2018
Platnost od
01. 08. 2018
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf)     970  
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf)   991    
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1031 1033 1034 1035
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)        
Smluvní odbornosti (odborn.plf)     920  
Zdravotnické prostředky (pzt.plf)     1002  
Lokalizace (stokzp.plf)     969  
Stomatologické výrobky (stomag.plf)     1002  
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf)     969  
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf)     1178  
Cenová pásma (dvykon.plf)        

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1023 1024 1025 1026

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte