Druh číselníku
Platnost od
01. 12. 2018
Platnost od
01. 01. 2019
Platnost od
01. 02. 2019
Platnost od
06. 02. 2019
Doporučení hospitalizace (dophosp.plf)        
Doprava (doprava.plf)   972    
Druh péče (dpece.plf)        
Skupiny léčiv a ZP (druhpol.plf)        
Indiv. připravené léč. příprav. (ivlp.plf) 992 993    
Kategorie pacientů (kategpac.plf)        
Hromad. vyr. léč. přípravky (leky.plf) 1039 1040 1041 1042
Mez. klasifikace nemocí (mkn10.plf)   911    
Smluvní odbornosti (odborn.plf)   921    
Zdravotnické prostředky (pzt.plf) 1005 1006 1007  
Lokalizace (stokzp.plf)        
Stomatologické výrobky (stomag.plf)   1007    
Výkony s povin. lok. zubu (stomagvy.plf)   971    
Náhrady za zdravotní péči (uhrady.plf)        
Ukončení léčení (uklec.plf)        
Zdravotní výkony (vykony.plf)   1202    
Cenová pásma (dvykon.plf)   926    

Kompletní číselník (ciselnik.exe) 1030 1031 1032 1033

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte