Informace o změnách MEDICUS

13.02.2019           verze 3.31.0.231

·     eKontrol - bylo obnoveno využívání služby pro ověřování registrace pojištěnce ke kapitaci, která byla dříve ze strany VZP vypnuta. Do nastavení "Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - eKontrol" byla doplněna volba "Zkontrolovat také registraci pojištěnce ke kapitaci", která je ve výchozím stavu zapnuta a která umožňuje v případě potřeby uvedenou službu vypnout.

·     Informace o pacientovi - do nastavení lišty s informacemi o pacientovi byla přidána položka "Průkaz" (informace o průkazu osoby zdravotně postižené z anamnézy).

·     Pojišťovna - Doklad "Poukaz na foniatrickou pomůcku" - byla opravena tvorba žádanky z dokladu (tlačítko "Žádanka") - dříve docházelo k zaokrouhlení úhrady pojišťovny.

·     Pojišťovna - Přepočet dokladů - byla opravena chyba, která mohla za určitých okolností nastat během přepočtu.

·     Pojišťovna - Pořízení - pokud byl vykázán na jednom řádku větší počet výkonů než 18, nebyl správně vygenerován příslušný počet samostatných řádků v případě, že bylo okno zavřeno bez uložení záznamu.

·     Pojišťovna - Vykazování výkonů paliativní péče (odbornost 926) - byla upravena funkce pro stanovení hodnoty bodu podle úhradové vyhlášky na rok 2019 (změna proti roku 2018).

·     Platby - Přehled dokladů - do nabídky položky "Druh dokladu" byl doplněn "Dobropis" (v případě, že je používání dobropisů povoleno volbou "Konfigurace - Nastavení - Platby - Používané typy dokladů").

·     Žádanky - Poukaz na foniatrickou pomůcku - byl opraven součet úhrad pojišťovny v řádku "Celkem" (do součtu ze dříve nezapočítaly položky bez stanovené ceny).

·     Upozornění na možnost bezplatného očkování PREVENAR 13 - do okna s upozorněním, které se zobrazuje při otevírání karty pacienta staršího než 65 let, byla doplněna informace o poslední aplikované vakcíně.

·     Ambulantní karta (stará) - bylo opraveno otevírání a zavírání ambulantní karty (v případě používání modulu "Obrazová dokumentace" mohlo otevírání nebo zavírání karty v některých případech trvat příliš dlouho).

·     Domácí péče - Nový plán domácí péče - do kontextového menu (pravé tlačítko myši) byla přidána nová volba "Nepřebírat ze žádanky datum od/do". Pokud je volba aktivní a do nového plánu je převzat obsah vystavené žádanky tlačítkem "Převzít údaje ze žádanky", zůstane období plánu (Datum od, Datum do) beze změny.

30.01.2019           verze 3.31.0.230

·     eDávky - byla opravena kontrola povolených četností stomatologických výkonů.

·     Přílohy - bylo opraveno otevírání náhledu přílohy v případě, že příloha byla otevírána odkazem (z dekursu, z přehledu dokumentace).

·     Závazky pacienta - bylo opraveno generování nestandardního výkonu kliknutím na tlačítko v ceníku v případě, že výkon byl definován pouze pro určité IČP.

·     Laboratorní výsledky pacienta - byla opravena chyba při otevírání okna s laboratorními výsledky pacienta v případě, že okno bylo otevíráno odkazem (z dekursu, z přehledu dokumentace, z okna "Laboratorní výsledky").

·     Pediatrické prohlídky - bylo opraveno generování termínů prohlídek.

23.01.2019           verze 3.31.0.229

·     Pojišťovna - aktualizace věkových indexů pacientů do 15 let pro rok 2019.

·     Pojišťovna - Bonusové výkony - byly upraveny podmínky pro generování stomatologických výkonů 00904, 00906 a 00907.

·     Ambulantní karta - byla upravena definice způsobu přebírání minulých diagnóz do dnešního záznamu při otevírání ambulantní karty ("Konfigurace - Nastavení - Ambulance - Přepisovat minulé diagnózy do dnešního záznamu"). Nově je možné definovat období pro vyhledání minulých diagnóz i v případě, že se diagnózy vyhledávají pouze v dekursu.

·     Ambulantní karta - byl upraven způsob zobrazování náhledu grafických vyšetření, které se vztahují k vybranému záznamu v dekursu, v panelu "Přehled grafických vyšetření" (lepší kvalita náhledu, zachování poměru stran jednotlivých obrázků).

·     Pediatrické prohlídky - do definice pediatrických prohlídek ("Konfigurace - Pediatrické prohlídky") byla doplněna volba "Odstup prohlídek (po 3 letech věku)", která umožňuje definovat minimální odstup (v měsících) mezi prohlídkami, prováděnými od 3 let věku pacienta. Pokud je některá prohlídka zapsána s jiným datem než nabízeným termínem, dojde k přepočtu následujících vypočtených termínů tak, aby byla zachována nadefinovaná podmínka minimálního odstupu.

·     List o prohlídce zemřelého - oprava možné chyby "Nelze aktivovat zakázaný nebo neviditelný prvek", která se v některých případech mohla zobrazit při ukládání záznamu.

·     Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku - v číselníku ZP se nyní zobrazuje i sloupec UHP (procentuální úhrada pojišťovnou).

·     Sestavy - Náklady na léčbu - bylo opraveno započítání položek z poukazu na foniatrickou pomůcku v případě požadavku na započítání nákladů na žádanky do sestavy.

·     Google mapy - byl upraven způsob zobrazení náhledu mapy nebo trasy v mapách Google. V těchto případech již není třeba definovat API Key (náhled se zobrazí přímo v internetovém prohlížeči). API Key je nadále třeba pro výpočet vzdáleností (např. v dokladu "Vyúčtování cest lékaře" nebo v modulu "Domácí péče").

·     CGMesky - do konfigurace CGMesek ("Konfigurace - Nastavení elektronické komunikace - CGMesky") byla doplněna možnost definice neomezeného počtu šablon. Tyto šablony se nabízejí při ručním odesílání CGMesek z objednávacího kalendáře nebo z okna "Objednávky pacientů".

Platby

·     Závazky pacienta - Ceník - byl opraven způsob zobrazení nabídky nestandardních výkonu na panelu "Ceník" v případě, že existuje více ceníkových položek se stejným kódem, ale s různým obdobím platnosti.

·     Pohledávky - nastavený filtr se nyní uplatní i v případě tvorby hromadných dokladů (tlačítko "Vše - Pacienti - Firmy - Externí lékaři - Interní lékaři").

·     Platební doklady - na záložku "Příjmový pokladní doklad" byly doplněny i příjmové pokladní doklady, vystavené k faktuře. Obdobná úprava byly provedena v sestavě "Přehled dokladů", kde byly tyto příjmové doklady doplněny do filtru "Druh dokladu - Příjmový doklad".

eŽádanky

·     Do XML souboru, odesílaného do laboratoře pomocí MEDICAL NET, byla doplněna adresa pacienta.

·     Patologie - bylo doplněno tlačítko "Zvětšit", do standardní tiskové šablony žádanky s odběrem byla doplněna čísla vzorků.

NIS

·     Hlášení hospitalizace - z hlášení byly vyjmuty chorobopisy s označením "Domácí hospic", hlášení za období 01/2019 a vyšší jsou vytvářena ve standardu DASTA 4 a jsou do nich doplněny položky "datum narození" a "pohlaví".

21.12.2018           verze 3.30.0.228

·     eServices - oprava možné chyby při inicializaci.

14.12.2018           verze 3.30.0.227

·     Oprava možného zamrznutí programu při používání databázového serveru Firebird 2.0.

13.12.2018           verze 3.30.0.226

·     Dávky - bylo implementováno nové datové rozhraní VZP 6.2.37, platné od 1.1.2019.

·     Změnové číselníky - byla doplněna globální volba "Kontrolovat body při vykazování". Pokud je volba aktivní (výchozí stav), je při vykazování výkonů, které jsou nalezeny ve změnovém číselníku, uživatel upozorněn, pokud je počet bodů ve změnovém číselníku nižší než počet bodů ve standardním číselníku VZP.

·     Upozornění na možnost bezplatného očkování PREVENAR 13 - u registrovaných pacientů starších 65 let je při otevření karty lékař upozorněn na možnost bezplatného očkování proti pneumokokovým infekcím očkovací látkou PREVENAR 13 (pouze v případě, že pacient v posledních 5 letech nebyl očkován). Po potvrzení tlačítkem "Ano" je proveden záznam očkování a po jeho doplnění a uložení je vygenerován příslušný výkon a ZÚLP. Tuto funkcionalitu lze vypnout volbou "Konfigurace > Nastavení > Ostatní > Upozorňovat na možnost očkování Prevenarem při otevírání karty".

·     eNeschopenka - bylo upraveno odesílání eNeschopenky v případě, že je založená eNeschopenka současně ukončena. V takovém případě se k odeslání připraví oba díly (I. a II.).

·     B2B služby VZP (eKontrol) - od 3.1.2019 bude ze strany VZP vypnuta služba pro ověřování registrace pacientů k lékaři. Služba pro ověření pojištění zůstane zachována. Využití služby pro ověřování registrace k lékaři je možné po 3.1.2019 znovu zapnout volbou "Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > B2B služby VZP (eKontrol) > Zkontrolovat registraci pojištěnce" (pouze v případě, že by nedošlo k avizovanému vypnutí služby).

·     Protokol o předání pacienta - oprava grafické verze (možná záměna polí "Hospitalizace" a "Nemocnost za poslední rok").

·     Platební terminál - oprava funkce pro nabízení uzávěrky plateb při ukončení programu (pokud je aktivní volba "Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > Platební terminál > Nabízet uzávěrku plateb při ukončení programu").

·     Konfigurace > Uživatelé > Nastavení hesel - byly doplněny volby "Umožnit změnu hesla i po vypršení platnosti", "Umožnit zadat stejné heslo...", při změně hesla jiného uživatele se nabízí označení nového hesla jako jednorázové.

·     Konfigurace > Nastavení > Certifikáty - nová volba "Zapnout u certifikátů podporu SHA-2" (ve výchozím stavu aktivní).

·     Externí programy - propojka "MARIE PACS" byla rozšířena o možnost odeslání nálezu z odpovědi na žádanku.

·     Externí programy - propojka "MESI ABPI MD - kotníkové tlaky" byla rozšířena o možnost načítání vygenerovaných souborů (soubory se načítají do okna Přílohy).

·     Domácí péče - Vytížení sester - bylo opraveno použití volby "Použít stejné období i příště" při výběru období tlačítkem.

15.11.2018           verze 3.30.0.225

·     Recepty - do kontextové nabídky byla doplněna volba "Duplikovat Dg i bez zvýšené úhrady". Aktivace této volby zajistí přebírání diagnózy i přidružené diagnózy z duplikovaného léku. Bez aktivace této volby se obě diagnózy přebírají pouze u léků s požadavkem na zvýšenou úhradu, u kterých je vyplnění diagnózy povinné.

·     Dávky - Vyúčtování cest lékaře - oprava možné chyby při tvorbě opravných dávek.

·     Objednávací kalendář - pokud je při objednání pacienta zvolena činnost bez definované barvy, zobrazí se objednávka ve standardní barvě pro objednávky (dříve byla v takovém případě použita černá barva).

·     Sestavy - Náklady na léčbu - byl doplněn způsob členění "dle pojišťoven, IČP a nositelů".

·     Obrazová dokumentace - Nastavení externích databází - oprava funkce pro změnu hesel u všech databází a zálohu a obnovu externích databází.

·     Přehled žádanek a posudků - oprava možného nepřesného zobrazení celkového počtu žádanek v případě použití filtru "Odeslán ad".

·     Externí programy - nová propojka na MARIE PACS (odeslání worklistu, zobrazení snímku).

·     Uživatelé - oprava nastavené časové platnosti hesel.

·     Certifikáty - oprava použití některých certifikátů.

02.11.2018           verze 3.30.0.224

·     NIS - Hlášení hospitalizace - oprava chyby při tvorbě dávky.

26.10.2018           verze 3.30.0.223

·     Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > Google - byla doplněna nová volba pro možnost zadání API Key (tento klíč je potřebný pro zpřístupnění funkcionalit, využívajících mapy Google).

·     eDávky > Seznam zpráv - byla opravena možná chyba při zobrazení zprávy s přílohou ve formátu ZIP.

·     Lékové interakce - byly odstraněny problémy při práci s programem Vademecum 3.0 DrugAgency (skrývání lékových interakcí, zobrazení popisu interakcí).

·     Bylo opraveno generování nestandardních výkonů do závazků pacienta (generování pomocí šablony práce, napojené např. na prohlídku).

·     Pediatrické prohlídky - byla upravena procedura pro generování termínu prohlídky "Převzetí do péče". Tato prohlídka se nyní generuje bez konkrétního termínu a bez výchozího textu. Výchozí text se doplní až při případné úpravě této prohlídky.

·     Domácí péče - do menu "Vyšetření" byla doplněna sestava "Vytížení sester".

18.10.2018           verze 3.30.0.222

Ambulance

·     Ambulantní návštěvy > sumář - okno si nyní pamatuje poslední stav tlačítka "Detail" (zobrazení/skrytí spodního panelu s detailem návštěvy).

·     Anamnéza > Další - byl rozšířen rozsah textových položek (např. Sluch, Zraková ostrost) na 40 znaků.

·     Recepty > tlačítko "Ověřit výdej" - byla doplněna informace o názvu lékárny, v které byl daný lék vydán.

·     Recepty - tlačítko "Podrobnosti" je nyní k dispozici i uživatelům, kteří nemají definovány údaje pro elektronické odesílání receptů.

·     Recepty, Přehled eReceptů - byla upravena ikona znázorňující, že se jedná o eRecept tak, aby bylo zřejmé, zda byla při odesílání požadována notifikace pacienta e-mailem nebo SMS.

·     Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eRecept - byla doplněna globální volba "Automaticky označit každý nový lék jako eRecept". Po aktivaci této volby je každý nový lék označen příznakem [eR] (eRecept), který nelze uživatelsky změnit. V případě neúspěšného odeslání eReceptu je nabídnuto vytištění klasického receptu.

·     Lékařské zprávy - při odesílání lékařské zprávy pomocí služby eServices se nyní používá formát PDF.

·     Přehled informací - byla doplněna položka "Anamnéza - gynekologická" (položka je k dispozici pouze na gynekologických pracovištích).

·     Konfigurace > Prohlídky - byla doplněna prohlídka typu "Předoperační vyšetření", spojená s vykázáním výkonu 01185 (PŘEDOPERAČNÍ VYŠETŘENÍ PRAKTICKÝM LÉKAŘEM). Tato prohlídka je automaticky doplněna pouze v případě, že v seznamu smluvních výkonů byl nalezen výkon 01185.

·     Vyšetření > Cytologie - bylo doplněno tlačítko "Vše do dekursu", které přepíše do aktuálního záznamu v dekursu seznam všech cytologických vyšetření (bez poznámky).

Pojišťovna

·     Při pořizování výkonu byla doplněna kontrola, zda v případě, že je daný výkon uveden ve změnovém číselníku výkonů, není jeho bodová hodnota nižší než standardní bodová hodnota v číselníku VZP.

·     Bonusové výkony 00906 a 00907 - byla rozšířena množina kurativních výkonů, s kterými jsou tyto bonusové výkony vykazovány (viz Pojišťovna > Číselníky > Bonusové výkony - vysvětlivky v spodní části okna).

·     Dávky > Kontrola - byl upraven algoritmus pro kontrolu povolené četnosti výkonů.

Platby

·     Závazky pacienta - bylo doplněno tlačítko "Ceník", které zobrazí seznam všech nestandardních výkonů ve formě tlačítek (po stisknutí tlačítka je příslušný výkon zapsán do závazků). Do kontextového menu byla doplněna volba "Automaticky označovat". Pokud je tato volba aktivní, všechny nové dnešní závazky se automaticky označí. Poté je možné tlačítkem "Doklad" ze všech označených závazků vytvořit doklad.

Žádanky a posudky

·     Přehled eŽádanek - byla doplněna možnost řazení přehledu podle sloupců "Odebráno", "Vytištěno", "Odesláno".

·     Přehled žádanek a posudků - byl doplněn filtr "Zaměstnavatel" (uplatní se pouze u posudků, v kterých se vyplňuje zaměstnavatel, např. "Posudek o zdravotní způsobilosti k práci").

·     Poukaz na brýle > Grafické zobrazení - byla doplněna volba "Hradí pacient". Byly odstraněny položky "Bifokální zatavené" a "Bifokální Franklin" (změna od 1.7.2018).

·     Poukaz na vyšetření/ošetření (DP 20) > Duplikát - byla upravena duplikace polí "Další informace" a "Současná medikace". Nyní se již neduplikuje Epikríza.

Objednávky

·     Organizační struktura > Pracoviště - byla doplněna volba "Externí pracoviště". Pokud je některé pracoviště označeno jako "externí", bude v objednávacím kalendáři (Objednávky > Objednání - kalendář) zobrazena nabídka všech externích pracovišť v samostatné sekci "Pracoviště - externí" (pouze pokud není aktivní volba "Širší org. struktura ve výběrníku kalendářů").

·     Objednávky pacientů - byla doplněna možnost smazání objednávky. Bylo doplněno přístupové právo "Opravy cizí" (pokud není nastaveno, nelze opravovat ani mazat cizí objednávky).

Ostatní

·     Přihlašovací obrazovka - nový design. Po kliknutí na číslo licence se ve spodní části okna zobrazí seznam dostupných modulů spolu s počtem volných licencí.

·     Přehled dokumentace > CGMesky - byly upraveny názvy jednotlivých stavů, v kterých se může CGMeska nacházet (tak, aby odpovídaly použitému názvosloví v Přehledu SMS zpráv).

·     Sestavy > Celkové přehledy > Celkový přehled cest v návštěvní službě - byl doplněn typ přehledu "Členit dle lékařů".

·     Lišta s tlačítky otevřených oken ve spodní části programu - byla doplněna možnost definice formátu zobrazené informace na tlačítku (pravé tlačítko myši na tlačítku). Lze zvolit buď formát "Jméno pacienta [Agenda]" nebo "Agenda [Jméno pacienta]".

·     Modul "eKontrol" - bylo rozšířeno použití modulu i na okno "Radiodiagnostika > Nové vyšetření" (kontrola pojištěnce, kontrola IČP požadujícího lékaře) a "Konfigurace > Okolní lékaři" (kontrola IČP lékaře).

·     Konfigurace > Nastavení elektronické komunikace > eParafa - byla doplněna možnost výběru certifikátu pro podepisování dokumentace.

·     Konfigurace > Šablony prací - u zvlášť účtovaných léčiv (skupina 1 - 4) lze nyní použít typ Z (generovat do závazků, ne do dokladu pro pojišťovnu).

·     Sklady > Konfigurace skladů - byla doplněna volba "Uplatňovat nastavení úrovně přístupu". Pokud je tato volba aktivní (výchozí stav), použije se nastavení úrovně přístupu přihlášeného uživatele i pro řízení přístupu k jednotlivým definovaným skladům (uživatel s úrovní přístupu "pracovník" nebude moci pracovat se sklady, definovanými na pracovišti nebo zařízení).

·     Domácí péče > Plánování cest domácí péče - byla doplněna možnost filtrace podle skupiny pacientů. Tlačítka "Automobily" a "Výkony" byla přesunuta pod společné tlačítko "Nastavení".

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte