Modul RDG slouží k vedení dokumentace radiodiagnosrického pracoviště, které pracuje v rámci zdravotnického zařízení vybaveného informačním systémem MEDICUS.

Hlavní funkce modulu RDG jsou:

  • práce s kartotékou pacientů,
  • registrace došlých žádanek o vyšetření,
  • popisy a archivace snímků,
  • vykazování provedené zdravotnické péče,
  • sledování spotřeby materiálu,
  • evidence přijatého záření.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte