Domácí péče

Modul Domácí péče vhodně rozšiřuje možnosti programu Medicus o plánování výjezdů a hromadné vykazování cest k pacientům i výkonů na poukazy o ošetření a vyšetření.

Modul pomahá v plánování a provádění domácí péče ve dvou základních krocích: plánování cest a vykazování cest.

Plánování cesty

Ke každému pacientovi, kterému poskytujete domácí péči, si můžete zavést formulář jako protiklad papírové verzi Poukazu na vyšetření typu DP a FT DP.

V rámci tohoto formuláře, který obsahuje stejné základní informace, si můžete vytvořit i týdenní plán výkonů a úkonů, které se mají pacientovi provést. Výkony a úkony je možné detailně rozepisovat až na konkrétní denní dobu - dopolední, odpolední a večerní. Výkony a úkony vždy plánujete v rámci typického týdne a tento týden pak snadno rozkopírujete na celou dobu trvání poskytované péče. Do plánu pak libovolně můžete přidávat i netypicky vykazované výkony - např. výkon pro zahájí domácí péče.

Již v rámci plánu lze určit konkrétního pracovníka nebo pracovnici, kteří budou s konkrétním pacientem vždy pracovat. Ale rozdělení pacientů na jednotlivé pracovníky pak můžete provádět i v rámci plánu na každý následující den nebo období.

Na každý den tím pak získate seznam pacientů, ke kterým je třeba v daný den provést výjezd, provést požadované úkony a vykázat vše na pojišťovnu. Následně si můžete určit, kteří pracovníci pojedou ke kterým konkrétním pacientům v konkrétní denní dobu. V rámci přidělování pracovníků si můžete také přidělit konkrétní vozidlo z Vámi nastavovaného číselníku.

V rámci plánu pro danou cestu je možné využít služeb společnosti Google přímo z programu a nechat si zobrazit ideální doporučovanou cestu touto službou. V rámci náhledu na trasu získáte i itirenář dané cesty, který je možné si vytisknout. V rámci plánování výjezdu vždy vidíte vzdálenost dané cesty i přibližný čas návratu, který již počítá s délkou jednotlivých výkonů.

Vykazování cesty

Po provedení cesty je třeba tuto cestu také vykázat na pojišťovnu. Vykazovat můžete jak průběžně, tak i zpětně před koncem zúčtovacího období. V případě zpětného účtování, je ale potřeba alespoň průběžně rozřazovat pacienty po skutečných pracovnících tak, aby se přidělování nenahromadilo na poslední den uzávěrky.

V případě, že byste modul použili pouze pro vlastní cesty, nemusíte žádné pacienty přidělovat. Samotné vykazání celého měsíce zpětně je pak otázkou několika minut. Většinou více času zabere zápis nestandardních stavů u pacientů z jednolivých cest.

Během vykazování tedy jen určujete čas odjezdu a příjezdu k jednotlivým pacientům, ujetou vzdálenost a máte možnost popsat základní informace o provedené návštěvě. Informace se automaticky přepisuje do ambulantní karty pacienta.

Vždy se jako výchozí adresa považuje adresa celého zařízení, stejně tak i adresa pro poslední cestu zpět. Celé zadání lze opět urychlit využítím služby společnosti Google a použít pro určení vzdálenosti a dobu jízdy jejich informace. V takovém případě pak pro vykázání jedné cesty stačí programu zadat čas výjezdu ze zařízení.

Během potvrzení výkazu cesty se automaticky založí příslušný doklad typu C - Vykázání cesty lékaře a z údajů v plánu se založí příslušný doklad typu P - Poukaz na vyšetření a ošetření, na který se vykáží naplánované výkony. Pro vykázání cesty se použije již přednastavený variabilní symbol pracovníka či pracovnice.

Pro lepší přehled v plánech pacientů je hojně využito barevných podkladů v tabulkách. Vždy pak na první pohled rozlišíte vyřešené cesty od ostatních.

Každý potvrzený výjezd lze kdykoliv vyvolat zpětně z archívu všech cest.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte