Rozšiřující moduly

Nadstavbové funkce programu, které si lze přikoupit:

CGM eTRŽBY

Elektronická evidence tržeb

eNálezy
Automatické zpracování elektronických zdravotních dat.
Obrazová dokumentace
Zobrazování, upravování a archivaci grafického vyšetření pacienta.
PC BREVÍŘ
Přehled o léčivý přípravcích registrovaných v ČR, SPC a PIL.
Lékové interakce
Identifikace potenciálních lékových interakcí.
Sklad
Přiruční sklad léčiv a materiálu.
Diabetologický modul
Dispenzarizace a léčba nekomplikovaného pacienta s DM 2.typu v ordinaci praktického lékaře.
Zobrazení a přenos vyšetření z externího přístroje
Zobrazení a přenos výsledků měření externích přístrojů přímo do programu Medicus.
eKontrol
Automatické ověření stavu pojištění a kapitace pacienta, existence smluvního zařízení dle IČP.
eDávky
Elektronické odesílání dávek na všechny portály ZP vč. VZP.
eNeschopenka
Elektronické odesílání neschopenek na ČSSZ.
eRecept
Vystavení elektronického receptu.
eParafa
Elektronický podpis zdravotnické dokumentace.
Rehabilitace
Procedury, ruční časování, platby
Domácí péče
Organizace a vykazování návštěv.
IVF
Pracoviště centra asistované reprodukce.
Mamografie
Pracoviště mamografie.
RDG
Radiodiagnostické pracoviště.
EOS
Elektronický objednávkový systém.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte