Úkolem modulu sklad je zajistit průkaznou spotřebu materiálu, vedeného v operativní evidenci zdravotnického zařízení.

 • Skladové položky jednoho typu lze rozlišovat podle výrobní šarže. Je evidována a kontrolována expirace skladové položky (datum ukončení možnosti bezpečného používání léku). Je možno zadat minimální skladovou zásobu.
 • Sklad rozlišuje položky dodané bez ceny v rámci veřejného zdravotního pojištění a položky s cenou, které byly zakoupeny.
 • Výdej za skladu může být spjat s vykázáním určitého kódu. Cena skladové položky může vstoupit do dokladu nebo do závazu.
 • Modul sklad poskytuje přehledy o pohybech a stavu skladových zásob.
 • Použití skladu vyhovuje pokynu o zacházení s léčivy v zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky.

Příklady použití modulu sklad

Očkování

Definice očkování může být spojena s provedením akcí uvedených v připojené Šabloně prací.

V případě očkování se provedou akce uvedené v šabloně (vykázání výkonu a léčiv do dokladu pro zdravotní pojišťovny nebo do závazků pacienta, odepsání vakciny ze skladu).

Odpis spotřebního materiálu při léčebném výkonu

V případě provádění léčebných výkonů s velkou spotřebou materiálu, je vhodné nadefinovat v Šablonách prací odpis spotřebního materiálu. Tyto šablony lze připnout k Frázím. Při použití frází v ambulantní kartě se provede odpis spotřebního materiálu.

Prodej zboží

Některá zdravotnická zařízení prodávají pacientům zboží jako vitaminové přípravky, prostředky dentální hygieny apod. Prodej lze vykázat přímo do závazků pacienta a vytisknout příjmový pokladní doklad.

Platby mohou být prováděny v různých měnách. S výhodou lze použít vedení hotovosti v pokladnách. Předání směny recepčních lze doplnit uzávěrkou pokladny.

Práce se skladem

Definice skladu

Sklady lze definovat na každé úrovni organizační struktury zařízení, oddělení, pracoviště, pracovník. Zde se definuje i právo na sklad přijímat a ze skladu vydávat.

Poznámka: V případě, že má dojít k odpisu ze skladu na základě vykázání kódu (doklad, závazky) a přihlášený uživatel nemá právo ze skladu vydávat, odpis se neprovede. To odpovídá realitě. Nemá klíče od skladu nemá co odepsat. Pak pochopitelně zbývá otázka, kde vykázaný materiál sebral. Tu však neřešíme.

Založení skladové karty

Na skladu mohou být jakékoli položky s libovolným názvem. Při zakládání karty je však vhodné použít následující číselníky.

 • 0 - Vlastní (bez vazby na číselník)
 • 1 - Hromadně vyráběné léčivé přípravky
 • 2 - Individuálně připravované= léčivé přípravky
 • 3 - Zdravotnické prostředky
 • 4 - Stomatologické výrobky
 • N - Nestandardní léčiva

V případě zaškrtnutí Automaticky odepisovat se vytvoří vazba mezi vykázáním určitého kódu a odepsáním skladové položky za skladu (Platby, Sklady, Konfigurace vazeb).

Konfigurace vazeb

Vazba zajišťuje odepsání skladové položky při vykázání kódu v dokladech pro pojišťovnu nebo v závazkách pacienta.

Např. při vykázání kódu 0027357 ze skupiny 1 (Hromadně vyráběné léčivé přípravky) se ze skladu odepíše 1 ks položky 1-0027357 Prevenar.

H.s. - K odpisu se budou nabízet pouze položky Hrazené státem, tj. ty položky, které stát hradí z veřejného zdravotního pojištění a lékař je dostává zdarma.

Příjem na sklad

 • položka po položce
 • hromadnou příjemkou

Výdej ze skladu

 • automaticky při vykázání léčiva nebo při pořízení očkování
 • ručně položku po položce
 • hromadnou výdejkou

Přehledy

Modul sklad poskytuje přehledy o pohybech a o stavu skladových zásob. Pohyby na skladu podávají informaci o tom, kdo provedl příjem a výdej skladové položky, a údaje o příjemci (kterému pacientovi byla položka vyskladněna, komu byl lék podán).

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte