Rehabilitace

Modul rehabilitace rozšiřuje možnosti programu MEDICUS Komfort o vedení zdravotnické dokumentace rehabilitačního pracoviště, organizaci práce zdravotnického personálu a vyúčtování provedené rehabilitační péče jejím plátcům.

Hlavní funkce Modulu rehabilitace jsou:

  • rezervace,
  • návrh léčby,
  • rozpis procedůr,
  • ruční časování procedůr,
  • platby,
  • vykazování rehabilitační péče zdravotním pojišťovnám.