Obrazová dokumentace

asw_eshop_obrazovy_archiv_v.png

Modul je schopen načítat obraz ze všech běžně dostupných zdrojů signálu (soubor, videosignál z ultrazvuku, intraorální kamera, videorekordér či jiný přístroj vybavený výstupem videosignálu, scanner, digitální fotoaparát apod.).

Archivovat je možné nejen obrázek, ale i videosekvenci zachycenou z přístroje. Obraz je možné zvětšovat, zmenšovat nebo maximalizovat na celou obrazovku.

Dále lze do obrazu vkládat měřítka, značky i textové popisky. Program umožňuje provedení stranového otočení obrazu (horizontální) nebo (vertikální). Lze měnit jas a kontrast. Pomocí speciální funkce je možné v obrázku přímo měřit vzdálenosti. Obrázky mohou být vytištěny na tiskárně připojené k počítači.

Použitá komprese obrazu snížila nároky na prostor, na kterém je uložena obrazová dokumentace na rozumnou mez.

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte