Nadstavbový modul zjednodušuje provádění dispenzárních prohlídek diabetologických pacientů 2. typu v ordinaci praktického lékaře a upozorňuje na dodržování postupů stanovených doporučeným postupem SVL ČSL JEP.

asw_eshop_diapl_v.png

Diabetes mellitus (DM) je v posledních letech závažným celospolečenským problémem. Jeho rostoucí výskyt a zejména následné komplikace zvyšují nákladnost, složitost a náročnost léčby. Cílem by tedy měla být zejména časná diagnostika, účinná léčba a prevence. Podle typu diabetu a komplikace zajišťují péči o pacienty s DM ordinace praktického lékaře, internisty nebo diabetologa.

Tento modul je ideálním pomocníkem zejména pro praktické lékaře, kteří se rozhodnou poskytovat svým pacientům péči v rozsahu potřebném pro vykazování kódu 01201 (péče o stabilizovaného nekomplikovaného diabetika 2. typu všeobecným praktickým lékařem) na ZP.

Mezi hlavní funkce modulu patří

  • Záchyt pacienta s diabetem (DM)
  • Průvodce vyšetřením pacienta s DM 2. typu
  • Dispenzarizace pacienta s DM
  • Přehledy pacientů zařazených do péče pro DM 2. typu

Modul je vhodným nástrojem, který  Vám umožní léčit pacienty v souladu s doporučenými postupy, provádět periodické dispenzární kontroly těchto pacientů a zpracovávat statistiku diabetické dispenzarizace.

Automatické funkce modulu

  • Záchyt diabetických pacientů a jejich zařazení do dispenzárních skupin
  • Příprava výkonů k vyúčtování na ZP
  • Kontrola hodnoty klíčových ukazatelů v čase
  • Kontrola úplnosti provedení dispenzární prohlídky
  • Kontrola, zda jsou provedena všechna doporučená vyšetření

Ušetřete až 2900,- Kč

Pro členy DM SEKCE SVL ČLS JEP pořídíte modul s 50% slevou. Pokud nejste členy, můžete se registrovat ZDE. Pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení.

Vyzkoušejte si demoverzi

Vyzkoušejte si modul zdarma. Kontaktujte naše obchodní oddělení
na tel: 246 007 970 nebo e-mailu: obchod.cz@cgm.com.

Modulový list Regionální zástupci

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte