MEDICUS SPA

MEDICUS SPA je lázeňský informační systém, který rozšiřuje možnosti programu MEDICUS NIS o vedení zdravotnické dokumentace lázeňských hostí, organizaci práce lázeňského zdravotnického personálu a vyúčtování provedené lázeňské péče jejím plátcům.

MEDICUS SPA může být spojen s hotelovým systémem programovým můstkem, který zajišťuje automatickou výměnu dat mezi jednotlivými systémy. Spojením špičkových systémů, hotelového a lázeňského, se vytvoří systém, který komplexně pokrývá potřeby jak malých, tak největších lázeňských zařízení.

Nezávazná objednávka prezentace

Hlavní funkce programu Medicus SPA

Rezervace

Rezervace představuje časově ohraničený léčebný pobyt, nebo rehabilitační cyklus. Časování procedur probíhá v rámci zvoleného období. Taková rezervace pak pomáhá udržet dokumentaci pacienta v jednotném celku. Rezervace je v programu představena jako cesta pacienta léčebným procesem. Od jeho identifikačních údajů, předepsaných procedur až po zapisované výsledky a pohledávky za provedené procedury.

Návrh léčby

Slouží pro zadání procedur k načasování pacientovi. Procedury lze rozdělit do skupin a usnadnit tak jejich zadávání. U každé procedury lze zadávat samostatné poznámky, které se mohou vytisknout pacientovi na rozpis, nebo mohu zůstat jen na rozpisech pro fyzioterapeuty. U každé procedury lze také zadat počet opakování a určit, zda se jedná o proceduru hrazenou nebo nehrazenou.

Rozpis procedur

Vychází přímo z nastavené léčby. Odráží však každý výskyt zadané procedury. Pomocí rozpisu získá personál i pacient celkový přehled o prováděné léčbě. Tisk rozpisu je, díky nástroji v programu Medicus, uživatelsky nastavitelný a může nabývat různých podob.

Rozšířené ruční časování

Program Medicus SPA nabízí několik různých pohledů na ruční časování. Uživatelé se mezi různými pohledy mohou plynule přepínat i během časování jednoho pacienta. Jedná se o kombinace rozsahu (jeden den, týden, měsíc, pobyt) a zobrazených kalendářů (pro vybranou proceduru, pro všechny dostupné, všechny). Kalendář samotný má nastavitelné rozměry a uživatelsky nastavitelné barevné prostředí.

Pravidelné časování

Pro rychlé zadávání pravidelných opakování, především v rehabilitačním prostředí, kde je rozpis pacientů zadáván na týdenním rozpisu, je umožněno pravidelné časování. Uživatel může pracovat se zobrazením jednoho týdne a určovat, ve které dny bude pacient docházet na pravidelnou péči (např. pan Novák bude na vodoléčbu docházet každé pondělí od 9:00). Počet opakování je pak určen z množství předepsaného lékařem.

Automatické časování

Program nabízí dva způsoby automatického časování. První jednoduší funguje na zcela náhodném rozložení všech předepsaných procedur pacienta. Výhodou je rychlost, nevýhodou je nutnost uspořádat již načasované procedury do lepších celků. Nabízí ale uživateli možnost rychle vložit všechny procedury do pobytu (jejich uspořádání je pak snadnější než nové zádávání).

Druhý způsob nabízí širokou škálu nastavení (výběr procedur, dny v týdnu, preferovaný čas, časový limit (od – do), oblíbený terapeut, pořadí procedur atp.). Druhý způsob je složitější na výpočet, ale více odpovídá ručnímu způsobu.

Platby

Program umožňuje vytváření několika různých ceníků dle cenových skupin. Pacienty pak lze do těchto skupin rozdělit. Výsledkem časování může být vytvoření závazků pacienta, které je možné v programu uzavírat do platebních dokladů.

Vykazování lázeňské péče zdravotním pojišťovnám

Kromě standardního lázeňského dokladu, lze ke každé proceduře přidělit výkony, které lze po příchodu pacienta vykázat na ambulantní doklady.

Kontraindikace procedur

Program umožňuje zadat kontraindikace mezi procedurami. Nabízí tak zadat vzájemné vyloučení v rámci dne, minimální a maximální odstup a přesně dané pořadí procedur. Nastavení kontraindikace pak upozorňují uživatele během časování a pomáhají především automatickému časování správně rozložit procedury během dne.

Časy pro přesun pacienta

Hlídání časů pro přesun pacienta mezi pracovišti a mezi odděleními (budovy). Pokud se procedury zadávají na pracovištích rozmístěných ve velkém prostoru, může program hlídat čas potřebný pro přesun pacienta.

Definice pracovní doby až na třech úrovních

Program nabízí unikátní možnost nastavení pracovní doby až na tři úrovně – pracovník, pracoviště a procedura. V případě zadání více úrovní, je pak čas pro časování určen průnikem všech dostupných časů. Pracovní dobu lze zadat jako pravidelnou, na směny (lichý a sudý týden) nebo občasnou.

Blokace časů

Pro detailní nastavení pracovní doby, nebo pro řešení plánovaných i neplánovaných odstávek disponuje Medicus SPA systémem blokací. Blokace se zadává vždy pro časový úsek (od jednoho dne po rozsáhlé období) a lze ji přiřadit na kteroukoliv úroveň (pracovník, procedura, pracoviště, oddělení, zařízení a různé jejich kombinace). Hromadné blokace se využívají např. na pauzy pro oběd, individuální blokace pracovníků na dovolenou nebo návštěvu lékaře. Blokace procedur na omezení provozu, případně na detailní rozložení práce na pracovišti.

Propojení více pracovišť do logických celků

Unikátní možnost propojení více pracovišť umožňuje programu lépe odrážet skutečnost pracovišť elektroléčby a vodoléčby. Na těchto pracovištích obvykle jeden terapeut pracuje na několika kabinkách, přístrojích a vanách současně. Přitom každé takové místo může provádět jiné procedury. Medicus SPA umožňuje hlídat vytíženost terapeutů, která je ale v tomto případě nežádoucí. Uzavření několika míst do jednoho celku tak usnadní plynulé časování a plnou vytíženost terapeuta.

Jazykové mutace tiskopisů

Po vyplnění slovníků pro procedury, pracoviště a zařízení, lze z programu tisknout rozpisy procedur a soupisy léčby i v jiných jazycích. Vyplnění českého slovníku umožňuje použít v programu interní názvy pro procedury a pracoviště a pacientům tisknout rozpisy např. dle popisků na dveřích. (např. kabinky EL1, EL2 a EL3 tisknout jako místo Elektroléčba 1. patro).

Ostatní nastavení chování programu

V současné době programu Medicus SPA obsahuje přes 100 detailních nastavení chování. Nabízí variabilitu programu, která pomáhá co nejlépe odrážet realitu provozu lázeňského nebo rehabilitačního zařízení.

Prezentace produktu

Pro prezentaci produktu a převedení všech jeho možností nás prosím kontaktujte na 246 007 970 nebo na 733 691 567.

Rychlý kontakt

SERVIS

tel.: 246 007 977
Každý všední den od 7:00 do 19:00.

OBCHOD

tel.: 246 007 970
Každý všední den od 8:00 do 16:00.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI >

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte