Porovnání programů

Dostupné funkce programů

Funkce MEDICUS
Start Profesionál Komfort
Vyúčtování pojišťovnám
Kartotéka pacientů
Ambulantní karta (dekurs)
Rolovací dekurs
Anamnéza, alergie, stálé dg.
Medikace
Recepty
Neschopenky
Očkování
Lékařské zprávy
Žádanky a posudky
Přílohy
Odborná vyšetření
Prohlídky
Pediatrické prohlídky
Výška a váha
Tlak a puls
Dispenzarizace
Kožní alergické testy
Imunoterapie - vakcíny
Diabetes mellitus
Vyšetření těhotné
Audiometrické vyšetření
Pracovní lékařství atd.
Externí programy - jednosměrná komunikace
Tvorby cen
Přímé platby *
Hromadné vykazování
Fráze
Sestavy **
Laboratoř
Objednávací kalendář

* Při zakoupení modulu eTržby
** Pouze v omezené formě

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte