Aktualizace tiskopisů žádanek pro ČSSZ

V srpnové verzi programu přinášíme aktuální tiskové podklady vybraných žádanek pro ČSSZ.

Provedené úpravy se netýkaly pouze nové grafické podoby formulářů. Současně bylo nutné přidat i nové položky k vyplnění.

Změny se týkají těchto žádanek:

  • Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce
  • Žádost práce neschopného pojištěnce o udělení souhlasu ke změně pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti z důvodu pobytu v cizině
  • Žádost ošetřujícího lékaře o udělení souhlasu ke zpětnému uznání dočasné pracovní neschopnosti

Veškeré žádanky naleznete v programu pod volbou Ambulance > Žádanky. Pokud je nemáte dostupné, jejich zobrazení povolíte volbou Konfigurace > Typ pracoviště. Pro více informací kontaktujte naši technickou podporu.

 

Rychlý kontakt

SERVIS

tel.: 246 007 977
Každý všední den od 7:00 do 19:00.

OBCHOD

tel.: 246 007 970
Každý všední den od 8:00 do 16:00.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI >

Aktuality

starší aktuality

Často také hledáte